quinta-feira, 9 de dezembro de 2010

Funções sintácticas

1. Funções sintácticas ao nível da frase:
          » Sujeito:
                         . Simples
                         . Composto
                         . Nulo
          » Predicado
          » Modificador
          » Vocativo

2. Funções sintácticas internas ao grupo verbal:
          » Complemento:
                                     . Complemento directo
                                     . Complemento indirecto
                                     . Complemento oblíquo
                                     . Complemento agente da passiva
          » Predicativo:
                                 . Predicativo do sujeito
                                 . Predicativo do complemento directo
          » Modificador

3. Funções sintácticas internas ao grupo nominal:
          » Complemento do nome
          » Modificador:
                                   . Modificador restritivo
                                   . Modificador apositivo

4. Funções sintácticas internas ao grupo adjectival:
          » Complemento do adjectivo
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...